Nyheter

Normnyheter från SSF och SBF

Här hittar du normnyheter från SSF och SBF som förväntas träda i kraft under första kvartalet 2024.

Normer under revidering

Stöldskyddsföreningen SSF

Under det första kvartalet 2024 har SSF som mål att publicera följande reviderade normer:

SSF 200 Mekaniskt inbrottsskydd – Byggnader och lokaler
SSF 130 Inbrottslarm
SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenheter
SSF 3523 Digital låsenhet

Håll utkik på SSF:s hemsida där du hittar nya normer samt normer som är under revidering.

SSF 1101 Cybersäkerhet BAS

Från den 1 december 2023 gäller SSF 1101 utgåva 2. En viktig bakgrund till den nya utgåvan är bland annat det kommande NIS2 direktivet som ska implementeras i svensk lagstiftning under nästa år. Läs mer om förändringarna här.

Brandskyddsföreningen SBF

Brandskyddsföreningen arbetar på två nya normer rörande El-kontrollanter och Kökssläcksystem. Normerna är avsedda att träda i kraft efter årsskiftet.

SBF 2026:1 Behörig Elkontrollant fortlöpande kontroll elanläggningar

Bakgrunden är myndighetskrav från elsäkerhetsverket med krav på ägare av elanläggningar. Normen syftar till att hjälpa anläggningsägare att genomföra riskbedömning och kontroll av elanläggningar på rätt sätt med hjälp av en certifierad el-kontrollant. Normen och certifieringen är intressant för fastighetsägare och elföretag.

Norm för Anläggarfirma Kökssläcksystem

Normen syftar till att säkerställa kvaliteten vid installation av kökssläcksystem och vänder sig till företag som vill bli certifierade anläggarfirmor kökssläcksystem.

Håll utkik på SBF:s hemsida där du hittar aktuella remisser och revideringar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.