Guider

Inbrottsskydd

Inbrottsskydd installeras ofta av en verksamhet för att deras försäkringsbolag, eller någon annan kravställare, hänvisar till det. Skyddet delas in i tre klasser baserat på hur pass stöldbegärlig företagets egendom är.

I samband med att kravställaren hänvisar till inbrottsskyddet, brukar denne också ställa krav på att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt normen SSF 200 inbrottsskydd – byggnader och lokaler. I normen definieras tre nivåer på inbrottsskydd: klass 1, 2 och 3. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, det vill säga den mängd begärliga eller stöldbegärliga tillgångar som verksamheten innehar, samt andra riskfaktorer.

 

De olika skyddsklasserna kategoriseras enligt:

  • Skyddsklass 1 – Ingen eller låg mängd begärlig egendom
  • Skyddsklass 2 – Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom
  • Skyddsklass 3 – Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/eller högre skyddsvärde

 

För att skyddsklassa en verksamhet i enlighet med de olika nivåerna finns också krav på vägg-, golv- och takkonstruktioner för de olika klasserna. Dessa villkor finns angivna i normen SSF 200 och är minimikrav, vilket innebär att kravställaren alltid kan kräva ytterligare förutsättningar för skyddsklassningen.

 

Omslutningsyta

Omslutningsyta är en lokals avgränsning mot andra lokaler eller ut mot det fria. Kraven för omslutningsytan gäller upp till 4 meter över markplan eller annat ståplan.

 

Läs mer om inbrottsskydd här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.