SBF 2020

Anläggarfirma vattendimma högtryck

SBF 2020 anger de krav som finns för företag som i sin verksamhet arbetar med vattendimsystem högtryck. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 2020 intygar ni att ni följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt normen visar även på att ni arbetar för att vattendimsystem högtryck blir utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma vattendimma högtryck
– enligt utgåva SBF 2020:1

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 2020 behöver ni som anläggarfirma vara huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Normen ställer också krav på dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 503 uppfylls.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB eller ABT.
 • Tillgång till det material som krävs för att utföra installationer av vattendimsystem högtryck enligt SBF 503.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 503.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 2020 och SBF 503 uppfylls.
 • Kontinuerligt arbeta med installationer.

 Certifieringen är ett bevis på att ni utför korrekta och tillförlitliga vattendimsystem högtryck, vilket bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader.

Fördelar med en SBSC-certifiering

 • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En SBSC-certifiering visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Certifieringen är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett bevis på att era anläggningar installeras med rätt nivå avseende kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet vilket innebär en stor trygghet för era slutkunder.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ert företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.