AFS 2001:1

AFS 2001:1

Föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är gynnsamt för såväl medarbetare, produktion och verksamheten i stort. Genom att aktivt och löpande undersöka er verksamhet, bedöma de risker som upptäcks och ta fram åtgärder, lägger ni en god grund för er organisations välmående och framgång.

Med certifiering enligt AFS 2001:1 får ni vägledning i ert arbete för att uppnå och upprätthålla ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete samtidigt som ni stärker ert varumärke.

Ansök om certifiering

Krav enligt AFS 2001:1

För att ert företag ska bli arbetsmiljöcertifierat krävs det att ni har ett ledningssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet. Kraven är framtagna utifrån ett antal centrala aktiviteter. Dessa är:

  • Undersökning av verksamheten.
  • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.
  • Åtgärder för att minska riskerna.
  • Kontroll av att åtgärderna har fyllt sin funktion.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 ger god grund för er organisations välmående och är gynnsamt för er framgång.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. Certifieringen visar att ni tar arbetsmiljöfrågor på allvar genom att kontinuerligt utveckla och förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete.
  • En certifiering ger ett ökat förtroendet för er verksamhet såväl internt som externt.
  • SBSC:s certifieringar är internationellt erkända.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera företaget med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.