Nyheter

Certifiering en förutsättning för trygga inköp

Allmännyttans 900 000 lägenheter runt om i Sverige utgör en stor marknad för landets entreprenörer. Men för att delta i vissa av upphandlingarna måste entreprenören uppfylla kvalificeringskraven.

– Det är en show stopper som man brukar säga. Företag verksamma inom kameror och larm som vill delta i allmännyttans upphandlingar måste ha korrekt certifiering, säger Bengt Tibäck, inköpsstrateg vid HBV.

HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Verksamheten har bedrivits sedan 1952 och ägs gemensamt av medlemsbolagen – Sveriges allmännyttiga bostadsbolag – som sammanlagt förvaltar cirka 900 000 lägenheter från Kiruna i norr till Ystad i söder.

– HBV står för husbyggnadsvaror och vi hjälper medlemsbolagen att upphandla varor som till exempel väggar, dörrar, fönster och vitvaror. I första hand skapar vi nationella ramavtal men vi kan även erbjuda skräddarsydda upphandlingar och rådgivning och stöd i frågor som rör upphandling, säger Bengt Tibäck.

Certifiering är ett kvitto på att företaget har bedömts som seriöst.

I dagsläget har HBV närmare 200 ramavtal upphandlade enligt LOU som tillsammans omsätter 2,7 miljarder kronor.

– Som inköpsstrateg är jag en av dem som jobbar med själva upphandlingen, säger Bengt Tibäck.

Avtalet för Lås- och Entrésystem skiljer sig från ett vanligt ramavtal. Det omsätter drygt 100 miljoner kronor årligen. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika orter kan vi inte ha ett rikstäckande avtal, säger Bengt Tibäck.

I stället tillämpas DIS – ett dynamiskt inköpssystem. I ett dynamiskt inköpssystem kan nya leverantörer ansluta under avtalets hela giltighetstid. Det underlättar även för små och lokala leverantörer eftersom det är öppet för alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven.

Certifiering en trygghet

Några exempel på kvalificeringskrav för kameror och larm – där även brandlarm ingår – är att leverantören ska vara certifierad Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning, Anläggarfirma CCTV, Anläggarfirma Brandlarm eller uppfylla motsvarande krav.

– Det medför en kostnad att bli ett certifierat företag men kostnaden betalar sig i form av nya uppdrag. Certifieringen är en ju förutsättning för att vara med på sändlistan när förfrågningar skickas ut från våra medlemsbolag, säger Bengt Tibäck.

Han menar att certifieringen är en trygghet för dem som använder HBV:s avtal under upphandlingsprocessen.

– Den är ett kvitto på att företaget har bedömts som seriöst av en oberoende part och att allt kommer att installeras på korrekt vis och fungera när det behövs. I slutändan handlar det om hyresgästernas säkerhet. Certifieringen blir en trygghet även för dem, säger Bengt Tibäck.

Säkrare brand- och säkerhetslösningar

Att ställa krav på certifiering vid upphandlingar eller inköp av brand- och säkerhetslösningar innebär bland annat en garanterad och regelbunden kontroll på företaget, dess personal, tjänster och ledningssystem av ett oberoende certifieringsorgan.

Det certifierade företaget har den kvalitet som krävs av organisation, personal och verksamhet och kvalitetskraven uppfylls kontinuerligt. Certifieringen garanterar även att leverantören har ett dokumenterat kvalitetssystem, kompetent och erfaren personal, tillgång till relevant information, instruktioner och material.

Som certifieringsorgan av brand- och säkerhetslösningar arbetar SBSC aktivt för att påverka myndigheter att välja certifierade leverantörer vid offentlig upphandling.

sbsc.se finns bland annat tips och råd kring upphandling av certifierade lösningar för den som arbetar inom offentlig sektor, checklistor inför upphandling av brand- och säkerhet till olika typer av fastigheter, filmer med upphandlingsexpert samt en förteckning på alla certifierade produkter och tjänster för den som söker en certifierad säkerhetsleverantör.

SBSC

SBSC är Nordens ledande certifieringsföretag inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan) för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem. Vi hjälper även upphandlare, beställare och inköpare av brand- och säkerhetslösningar med rådgivning. Vi hjälper bland annat till att:

  • Förklara hur normer och standarder inom brand- och säkerhetsområdet används för att uppfylla kraven i försäkringsvillkor.
  • Berätta hur krav på certifierade säkerhetsleverantörer vid upphandling skapar förutsättningar för tryggare och säkrare brand- och säkerhetslösningar.
  • Ge exempel på hur krav på certifiering kan formuleras i förfrågningsunderlag.

SBSC grundades och ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen.

Har ni frågor om upphandling eller inköp av brand- eller säkerhetslösningar?

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.