Nyheter

Väpnat våld i skolor aktualiserar talade in- och utrymningslarm

I Sverige finns, i skrivande stund, 17 SBSC-certifierade firmor som installerar talade in- och utrymningslarm, två av dessa är Assemblin El och Elajo.

Vi träffade Stefan Benjaminsson, sakkunnig på utrymningslarm med talat meddelande, på Assemblin El och Henrik Carlsson, sälj- och marknadsansvarig på Elajo, för att få veta mer om vilka som efterfrågar den här typen av larm, vikten av ett fungerande system och några medskick till dig som jobbar med upphandling.

Vad menar man med talat inrymningslarm och varför behövs det?

”Talade in- och utrymningslarm innebär att larmanläggningen är kopplat till högtalarsystem som förklarar vad man ska göra givet den uppkomna situationen. Inrymningslarm kan även kopplas till lås- och passagesystem för att förhindra att en förövare tar sig in i till exempel klassrum eller andra delar av en byggnad där människor befinner sig. Ett talat utrymningslarm skickar i stället ut ett meddelande om evakuering”, förklarar Stefan Benjaminsson.

Sedan juli 2017 finns normen SBF 2018:1 som anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. I dagsläget finns inget separat norm för talat inrymningslarm men all funktionalitet för inrymningslarm finns tillgänglig i system för talat utrymningslarm.

”Det var efter skolattacken i Trollhättan 2015 som efterfrågan av den här typen av larmanläggningar först aktualiserades. Många skolor byggda på 80- och 90-talet saknar, eller har byggt bort, högtalarsystem vilket man fått upp ögonen för – så när larmanläggningar ska uppdateras eller nyinstalleras ser man behovet av att få in ljudsystem, som kan ge ett talat meddelande, i skolorna”, berättar Stefan Benjaminsson.

”Meddelandet kan vara förinspelat eller ”live” men många föredrar förinspelade meddelanden eftersom det minimerar risken för dubbla budskap som annars lätt kan uppstå i en krissituation. Man vill dessutom att rösten ska vara lugn och meddelandet tydligt vilket är svårt att få till när man befinner sig mitt i en krissituation”, säger Stefan Benjaminsson.

I vilka typer av byggnader är det aktuellt med den här typen av installationer?

”I stor utsträckning är det skolbyggnader men också köpcentrum är intresserade av den här typen av larm. Köpcentrum har redan idag behov av fungerande högtalarsystem för bakgrundsmusik och olika typer av utrop så där är det kostnadseffektivt bygga en kombinationslösning”, förklarar Stefan, ”men vi ser också att till exempel hotell är intresserade av just utrymningslarm med talat meddelande.”

”Utöver skolor är det oftast kommunhus eller andra statliga byggnader där det kan finnas en hotbild som är intresserade av just inrymningslarm. En utmaning som uppstår i en allmän miljö, där det hela tiden rör sig nya personer, är att det är svårt att träna inrymning”, berättar Henrik Carlsson.

Handlar det om helt nya system eller kan ett inrymningslarm kopplas ihop med ett befintligt larmsystem och har ni något exempel på hur en lösning kan se ut?

”Vi har gjort både och – man kan koppla ihop med befintligt system men rekommendationen är ändå att installera ett nytt system med talat meddelande där alla delar i systemet är elektroniskt övervakade. Fördelen är att det genereras ett felmeddelande om någon del av systemet skulle haverera, till exempel om en kabel skulle klippas eller en högtalare av någon anledning slutar fungera. En gammal anläggning är mycket svårare att felsöka och upptäcka brister i så vi förespråkar alltid ett modernt och övervakat system, inte för att få sälja utan helt enkelt för att det är säkrare”, förklarar Stefan Benjaminsson.

”Vi gjorde en stor installation på en gymnasieskola där vi kopplade in nya högtalare till befintliga system. Den befintliga tekniken var så pass ny så det var inga problem men här var utmaningen att sammankoppla högtalare, brandlarm, in/utrymningslarm, passagesystem samt lås. När inrymningslarmet aktiveras ska skolan låsas i olika sektioner och varje sektion måste ha tillgång till en nödutgång. Vi hjälpte också till att koda larmen rätt så att SOS Alarm direkt får information om att det till exempel är ett inrymningslarm som gått eftersom det kräver helt andra insatser än vid en brand”, berättar Henrik Carlsson.

Har ni något medskick till de som upphandlar den här typen av installationer?

”Ja, innan ni bestämmer er för ett inrymningslarm, är det bra att göra en analys av byggnaden och hur man skulle kunna sektionera upp den. Försök att hitta en lösning där man kan återanvända befintlig teknik så att man inte behöver köpa en helt ny anläggning. Var också noga med att det är en öppen kommunikationsmjukvara som installeras så att ni inte begränsar er till en enskild leverantör. Framför allt om du är kommunal och behöver förhålla dig till LOU”, tipsar Henrik Carlsson.

”Fundera över i vilka situationer ni använder högtalare och hur man skulle kunna vinna synergier genom att slå ihop olika delar till ett och samma system. Till exempel jobbade vi med en skola som ville ha ett system för utrop och rast-signal i en del och in/utrymningslarm i en annan. När vi såg över behoven insåg vi att kostnaden för att installera ett talat utrymningslarm i hela skolan var marginellt högre och då fick de, som ett exempel, högtalare med brandsäkert kablage överallt i skolan. Så en bra sak är att i ett tidigt skede fundera över hur man skulle kunna koppla ihop olika system och på så sätt vinna synergieffekter”, säger Stefan Benjaminsson.

”Se också till att ni har krav på kompetenta firmor som verkligen är anläggarfirmor så att det inte är ”Kalle Svenssons låsfima på hörnet” som gör installationen – kom ihåg att ni får vad ni betalar för och att kvalitén blir därefter. Och en superviktig sak är att ställa krav på dokumentation redan i upphandlingen. Dokumentation är otroligt viktigt om en annan firma ska ta vid och lösa något eventuellt problem, om dokumentation saknas måste den nya firman starta om från början och då blir det dyrt! Och när installationen är färdig – kom ihåg att öva så att alla vet vad som förväntas om en krissituation uppstår”, avslutar Henrik Carlsson.

Letar du efter en certifierad anläggarfirma som kan installera in/utrymningslarm med talat meddelande hittar du dem här > 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.