Nyheter

SSF 200 ute på remiss – du kan vara med och påverka

Normen SSF 200, som reglerar inbrottsskydd för byggnader och lokaler, är just nu ute på remiss och väntas komma i en ny utgåva under våren 2024. SSF uppmuntrar nu intresserade aktörer i branschen att vara med och påverka genom att lämna remissvar.

Juvelbutik med syddsfönster sett utifrån gatan

– SSF 200 är en viktig norm som används av många olika aktörer, bland annat arkitekter, försäkringsbolag, myndigheter, byggherrar, projektörer och installatörer, berättar Mats Moberg, projektledare vid SSF:s normverksamhet.

Normen är omfattande och beskriver tre olika skyddsklasser inom inbrottsskydd gällande exempelvis dörrar, fönster, väggar, tak och golv.

Var med och påverka

Innan den reviderade SSF 200 publiceras är den ute på remiss för att ta in synpunkter från olika aktörer. SSF uppmuntrar nu aktiva inom detta område att vara med och påverka genom att lämna remissvar.

– Vi eftersträvar alltid konsensus när vi arbetar med våra normer. Remissarbetet utgör därför en viktig del av processen och vi uppmuntrar alla aktörer som är intresserade att delta i arbetet genom att anmäla sig så att de kan lämna synpunkter. Det hjälper oss att se till att normen är relevant och användbar för alla aktörer, understryker Mats Moberg.

Formulär för att delta i remissrundan finns på SSF:s hemsida, sista dag att lämna remissvar är den 4 mars 2024.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.