Nyheter

Välbesökt konferens om säkerhetsupphandling

SBSC anordnade idag en konferens om utmaningarna när det gäller upphandling, projektering och installation av säkerhetslösningar. Konferensen genomfördes på Scandic Talk i anslutning till säkerhetsmässan Sectech och lockade drygt femtio deltagare.

Bakgrunden till konferensen var de många frågor och diskussioner vi som certifieringsorgan stöter på i kontakter med kravställare och upphandlare i form av försäkringsbolag, myndigheter och kommuner, med säkerhetskonsulter och slutligen med säkerhetsleverantörerna.

Konferensen inleddes av Skatteverket som med Helena Rom och Tobias Wallin presenterade erfarenheter och utmaningar vid upphandling av säkerhetslösningar. Fokus låg i första hand på erfarenheter kopplat till säkerhetsskyddade upphandlingar. Både Helena och Tobias pekade på behovet av informations- och it-säkerhet där förmågan att identifiera och värdera vad som är skyddsvärt utgör en viktig grund.

Därefter presenterade Henrik Good och Claes Kindgren från Projsec hur de som säkerhetskonsulter ser på säkerhetsupphandlingar. Målsättningen med alla upphandlingar ska vara en vinna – vinna situation som skapas genom ett bra och nära samarbete under hela processen. En nyckel till framgång är att tidigt träffa varandra och skapa en dialog. Inte minst viktigt är det att tidigt ha en dialog med installatören.

Johan Uddén från Axlås Solidlås var sist ut av talarna och berättade om hur han ser på framgångsfaktorer för en bra upphandling. Även han pekade på behovet av en nära dialog, inte minst då kunden ofta tar i litet för mycket i sin kravställning. Här medför en mycket snabb teknikutveckling risker då kunder av okunskap begär garantitider på upp mot tio år. En kameraanläggning idag är sannolikt omodern långt innan det att garantitiden är slut. Med ett bra samarbete och dialog kan kunden få mycket hjälp och både upphandling och den färdiga lösningen kommer att bli bättre.

Konferensen avslutades med en paneldebatt och diskussion med konferensdeltagarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.