Nyheter

Vad innebär en personcertifiering hos SBSC?

Om du jobbar i säkerhetsbranschen har du säkert kommit i kontakt med SBSC och våra personcertifieringar. Men vilka är fördelarna med att certifiera sig och hur går det till? Vi satte oss ner med Louise Berg, handläggare för personcertifieringar på SBSC, och bad henne förklara.

Först och främst, varför ska man certifiera sig?

Som expert inom ett visst område är det ofta värdefullt att på ett enkelt sätt kunna styrka sina kunskaper. Ibland finns det till och med krav från försäkringsbolag, myndigheter eller branschorganisationer att man ska inneha ett certifikat för att få utföra en viss typ av arbete. En certifiering gör det helt enkelt lätt att visa sin kompetens och för en beställare blir det tydligt vad man kan ställa för krav.

Kan vem som helst certifiera sig?

Den som uppfyller de krav som återges i normen man önskar certifiera sig mot kan certifiera sig. Det kan bland annat handla om att ha praktisk erfarenhet, viss gymnasiekompetens och kunskap/kännedom om den senaste utgåvan av regler, standarder och föreskrifter som tillhör normen.

Louise förklarar att tanken är att vår certifiering ska vara öppen för alla som vill certifiera sig. Därför finns det inte några krav på medlemskap i en speciell organisation eller anställning på ett visst företag, utan det är individens kompetens och erfarenheten som räknas.

Är det svårt att certifiera sig?

Nej det skulle jag inte säga. Hos SBSC ansöker man via kundportalen på hemsidan. När du skickat in en ansökan får du en bekräftelse med instruktioner om vilken information du behöver komplettera med för att vi ska kunna fortsätta handläggningen. Sen bokar man in sig på en examination. Man kan välja mellan flera orter i landet.

Den som bor Stockholmsområdet är välkommen på examination i våra nya lokaler på Södermalm. Är det flera på samma företag som vill certifiera sig samtidigt kan vi även genomföra en examination på plats hos kunden. Vi har i snitt 2–3 examinationstillfällen i veckan så det brukar aldrig vara något problem att hitta ett tillfälle som passar.

Hur lång tid är man certifierad?

När man blivit certifierad är certifikatet giltigt i fem år. Under dessa fem år får den som är certifierad årliga, digitala, kontrollprov där vi ställer frågor kring nyheter och uppdateringar i lagar, normer och andra regelverk. Vissa normer ställer krav på uppföljning på plats. Om normen du certifierat dig mot har det kravet kravet får du ett personligt besök av en av våra revisorer. Det sker i så fall en gång under en femårsperiod.

Sker det något samarbete med utbildningsarrangörer för att veta att proven hamnat på rätt nivå?

Nej, det finns inget sånt samarbete. Vi utgår helt från de krav som finns i den norm som ligger till grund för certifieringen och vi utgår från att en utbildningsarrangör gör på samma sätt. Som certifieringsorgan måste vi vara oberoende och vi är därför aldrig delaktiga i certifieringsförberedande utbildning. Vi tillåter inte heller att någon utbildningsarrangör tar del av våra prov för att kunna se att de hamnat rätt. För att kontrollera att vi själva ligger rätt utvärderar vi fortlöpande våra prov.

Varför ska man välja att certifiera sig hos SBSC?

Vi är Nordens ledande certifieringsorgan med cirka 1 800 personcertifikat inom brand- och säkerhetsområdet och har erbjudit certifiering sedan 25 år tillbaka. Vår personal har praktisk erfarenhet och kompetens inom brandlarm, vattensprinkler, besiktning, inbrottslarm, kamerabevakning, lås och bevakningstjänster för att nämna några områden. Vi är ett starkt och välkänt varumärke som slutkunden förknippar med kvalitet, säkerhet och trygghet.

En annan fördel med en certifiering hos oss är, enligt min mening, vår hemsida. Vi har nästan 15 000 unika besök varje månad där besökaren i första hand letar efter certifierade leverantörer av olika brand- och säkerhetslösningar. Vi arbetar ständigt med hemsidan för att göra det enkelt för den som är certifierad att marknadsföra sig och för slutkunder att hitta certifierade leverantörer och produkter.

Vad händer inom personcertifiering framöver?

En stor förändring som vi kommer införa inom kort är att vi går över till att använda digitala examinationspärmar. Det innebär att vi i stället för en fysisk pärm kommer att tillhandahålla en länk där vi samlat all nödvändig litteratur. För den som certifierar sig innebär det att man tar med och använder sin egen dator eller surfplatta för att enkelt komma åt litteraturen under provet. Ur ett hållbarhetsperspektiv gör det att vi minskar pappersanvändningen och transporter av pärmar, det gör samtidigt att vi blir mer flexibla och snabbfotade när normer och regelverk uppdateras.

Här hittar du alla våra personcertifieringar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.