Nyheter

Tolkningsdokument SSF 130 – tilläggsdatum 2023-03-01

Den 1 mars 2023 publicerade SSF ett nytt tolkningsdokument för SSF 130 utg. 9. Du som inte redan uppmärksammat detta hittar mer information nedan.

John Lindvall, certifieringsingenjör på SBSC, har i sitt arbete märkt att nyheten om det nya tolkningsdokumentet inte nått ut till alla som är betjänta av informationen.

”Jag upplever att det är många som inte har kännedom om den nya tolkningen där man, bland annat, lagt till några definitioner och förtydligat flera andra. Det är flera avsnitt som har blivit kompletterade och förtydligade, och vissa stycken utgår helt.”

Så här säger Mats Moberg på SSF om det nya tolkningsdokumentet:

”SSF 130 utgåva 9 publicerades november 2021. En tolkning publicerades 4 februari 2022 med korrigeringar av några fel i normen. Efter samtal med brukare under våren och sommaren 2022 framkom att vissa avsnitt i normen var otydliga eller svårtolkade och arbetsgruppen för SSF 130 beslutade att en ytterligare tolkning skulle tas fram för att reda ut eventuella oklarheter. Denna, andra, tolkning publicerades 1 mars 2023.”

Vilka är de viktigaste förändringarna?

”De viktigaste förändringarna i tolkningsdokumentet är att vissa kravelement förtydligats för att undvika missförstånd och oklarheter.

Tolkningen blev ganska omfattande textmässigt men innehåller texter som är av vikt för brukare att känna till för att kunna projektera/installera inbrottslarmanläggning i specifik larmklass.

Diskussion planeras med arbetsgrupp för att under 2023/2024 ta fram en ny utgåva av SSF 130, utgåva 10 där texter från tolkningsdokumentet förs in så att allt är samlat i ett dokumentet, SSF 130.”

Här hittar du tolkningsdokumentet

Tolkningsdokumentet hittar du som en nedladdningsbar pdf i SBSC kundportal eller i SSFs e-butik i anslutning till normen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.