Nyheter

SSF 1014 utg. 6 ersätter utg. 5

Stöldskyddsföreningen har uppdaterat normen SSF 1014 och den nu gällande utgåvan är utg. 6. Hos SBSC går det går bra att ansöka om certifiering mot utgåva 5 eller 6 t.o.m. årsskiftet (2023-12-31). Efter årsskiftet, alltså fr.o.m. 2024-01-01 går det enbart att ansöka om certifiering mot utgåva 6.

Intyg som utfärdats mot utgåva 5 är fortsatt giltiga under hela löptiden. Därefter sker, om man önskar, en re-certifiering mot utgåva 6.

Ändringar i utgåva 6

 • Uppdaterade referenser
 • Tydligare kapitelindelning
 • Krav på seismiska detektorer enligt VdS 2331 norm införda
 • Hänvisning SSF 1120 IoT – Uppkopplade enheter – Krav och provning har tillkommit
 • Krav på SS-EN 50131-2-8: 2016 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm har tillkommit
 • Krav på SS-EN 50131-2-10 Larmsystem – Inbrottslarm – Del 2-10: Lägesindikator för låsregel har tillkommit
 • Produkter som uppfyller kraven enligt denna norm kan certifieras, enligt SSF 1130
 • Ändring i tabell 5 och 6 gällande Electromagnetic Compatibility Immunity tests (operational), ny referens: EN 50130-4

Normens omfattning

SSF 1014 specificerar krav på inbrottslarmprodukter för användning i inbrottslarmsanläggningar. I normen anges krav och provningsmetoder för inbrottslarmmateriel som installeras i byggnader.

Normen omfattar endast sådan materiel som är specifik för denna typ av anläggningar och således inte installationsmaterial som t.ex. kablar, fästanordningar och kopplingsboxar.

Materiel enligt denna norm indelas i larmklasser som refererar till grades enligt SS-EN standard för respektive produkt.

I normen finns följande grupper definierade

 • Centralapparater
 • Strömförsörjningsutrustningar
 • Förbikopplare, olika typer
 • Detektorer, olika typer
 • Magnetkontakter
 • Larmdon
 • Larmglasgivare

Materielgruppen larmöverföringssystem behandlas i normen SSF 114 och omfattas inte av denna norm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.