Klagomålshantering

Version: 2024-04-02

Synpunkter och klagomål från våra kunder och andra aktörer som är berörda av certifiering inom brand- och säkerhetsområdet är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra vår verksamhet och rutiner. Vi har en definierad process samt ett ärendehanteringssystem för att hantera synpunkter och klagomål. Alla klagomål hanteras på ett oberoende och opartiskt sätt samt skyndsamt.

Processen för hantering av klagomål omfattar:

1. Vi tar emot klagomålet
2. Ärendet registreras och handläggare utses
3. Vi bekräftar att vi tagit emot klagomålet
4. Orsaksanalys genomförs
5. Synpunkter inhämtas från den det klagas på.
6. Beslut och genomförande av åtgärd
7. Återkoppling sker till den som anmält klagomålet
8. Vi följer upp effekterna av åtgärderna

Innan en klagomålshantering påbörjas tar SBSC ställning till om klagomålet berör certifieringsorganet och dess verksamhet. Klagomål vilka inte berör certifieringsorganet eller dess verksamhet hanteras inte.

Klagomål ska lämnas skriftligen. Anonyma klagomål hanteras inte.

Processen för klagomålshantering omfattas av sekretess.

Har du klagomål på något vi gjort eller levererat kan du meddela oss via den kontaktperson som du redan har hos oss eller via mejl till [email protected].

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.