Nyheter

Fler samarbeten krävs för att stärka cybersäkerheten i samhället.

Små- och medelstora företag blir alltmer sårbara för cyberhot. Den pågående lågkonjunkturen ökar risken för finansrelaterade cyberattacker samtidigt som många företag dras med begränsad ekonomi och personalbrist. Kraven på företags cybersäkerhet växer i takt med att hoten ökar och blir alltmer komplexa och oförutsägbara. För att stärka skyddet krävs fler samarbeten mellan näringsliv och myndigheter. Företag och organisationer behöver en cybersäkerhetsstrategi med säkerhetsåtgärder som omfattar både teknik och personal.

För att öka cybersäkerheten inleder SBSC – Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och OneMore Secure ett samarbete. Målet är att stärka cybersäkerheten i små och medelstora företag och organisationer genom certifiering och cyberhygien, både inom verksamheten och i leverantörskedjan. Samarbetet ska hjälpa företag och organisationer att bygga förtroende och bli trygga på sina marknader.

– Närmast kommer införandet av NIS 2-direktivet ställa krav på ett stort antal företag att de ska kunna visa på en grundläggande cybersäkerhet, inte minst kopplat till cyberhygien i leverantörskedjan. Att certifiera sig enligt normen SSF 1101 Cybersäkerhet BAS skapar en bra grund och den är anpassad för små och mellanstora företag och organisationer, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

OneMore Secure tillhandahåller en tjänst för företag och organisationer att säkra cybersäkerheten i leverantörskedjan. Det sker genom automatiserade kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden. OneMore Secure följer Stöldskyddsföreningens norm för cybersäkerhet, SSF 1101.

– För att stärka cybersäkerheten i samhället krävs fler samarbeten och för oss var det en självklarhet att arbeta med SBSC. Vår tjänst för cyberhygien i leverantörskedjan möter behoven i NIS 2-direktivet och de krav som ställs enligt SSF 1101. Tillsammans kan vi möta flera av våra kunders olika behov, säger Matti Olofsson, vd på OneMore Secure.

I en tid där cyberhot kontinuerligt ökar och blir mer komplexa, står små- och medelstora företag inför ökade utmaningar. Även utan införandet av NIS 2-direktivet har behoven av en robust cybersäkerhetsgrund därför stärkts ytterligare. Samarbetet mellan SBSC och OneMore Secure är ett konkret steg framåt för att genom certifiering och kontinuerlig övervakning av cyberhygien inom leverantörskedjan stärka cybersäkerheten. Att arbeta tillsammans är avgörande för att skapa ett säkrare digitalt samhälle för alla. 

Kontaktinformation SBSC:

Mårten Wallén, VD
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tel +46 (0)8 409 536 11
[email protected]

Kontaktinformation OneMore Secure:

Matti Olofsson, CEO
OneMore Secure
+46 (0)73 33 99 667
[email protected]

www.onemoresecure.se

OneMore Secure AB är ett SaaS-företag baserat i Sverige som strävar efter att göra säkerhet enkelt för att öka företagens motståndskraft mot cyberhot.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.