Guldmärkta produkter

Certifieringsmärken i guld har utformats utifrån ett tydligt budskap – kvalitetssäkring som verifieras genom SBSC:s certifiering. Guldmärkena är avsedda att användas för certifierade låsprodukter enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 3522, lägst klass 3, vilket är miniminivån för Godkänd Låsenhet. För kravställare innebär guldmärket en möjlighet att på ett enkelt sätt verifiera att produkten uppfyller exempelvis olika försäkringskrav. Guldmärkena används bland annat av tillverkare och leverantörer från SEM Group.Inga resultat

Cert Nr
Innehavare
Typ
Beteckning
Klass
Regelverk
Primärt certorg
Giltighetstid
Cert Nr
Innehavare
Typ
Beteckning
Klass
Regelverk
Primärt certorg
Giltighetstid

Detaljerad information

Cert Nr:

Innehavare:

Typ:

Beteckning:

Klass:

Regelverk:

Regelverksnamn:

Certifieringssystem:

Certifieringsbestämmelser:

Primärt certorg:

Kontakt

Postadress:

Post-nr, ort:

Telefon:

Fax:

Epost:

Hemsida:

Verksamhetsadress:


searching