SSF Utbildning

Inbrottslarm – utbildning

Kommer du i kontakt med olika typer av inbrottslarm i din yrkesroll och behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder, eller behöver du insikt i och förståelse för vad regelverket SSF 130 innehåller? Då kanske du är intresserad av att gå SSF:s utbildning ”Inbrottslarm” som vänder sig till dig som är användare, upphandlare, kravställare, konsult och säkerhetsleverantör.

Utbildningen pågår 1 dag och tar avstamp i regelverket SSF 130 ”Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, som används som kurslitteratur och ingår i priset.

Målet med utbildningen är att du ska känna till hur larmanläggningar fungerar och hur du upphandlar larmsystem. Du kommer vara väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.

Lär mer och boka din plats på SSF:s hemsida >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.