Utbildning

Fördjupning ISO 27001 med Björn Klug

Varmt välkommen till en heldag med temat informationssäkerhet och ISO 27001. Under dagen kommer Björn Klug, verksamhetsutvecklare och CISSP – Certified Information Systems Security Professional, göra en djupdykning i standarden och vad kraven i den kan innebära för bland annat policys, processer, rutiner och säkerhetsåtgärder i en organisation.

För att dagen ska bli så givande som möjligt uppmuntrar vi alla deltagare att höra av sig med frågor, funderingar och önskemål direkt till kursledaren innan kurstillfället.

Tid: 30 september 2024, kl. 9.00-16.00
Plats: SBSC:s lokaler på Rosenlundsgatan 40, Stockholm
Pris: 1 750 kr ex. moms

SBSC bjuder på frukostfralla och kaffe/te samt eftermiddagsfika, lunch genom den enskildes försorg.

På agendan

 • Vad ingår i informationssäkerhetsbegreppet?
 • Informationssäkerhet kontra IT-säkerhet
 • Ledarskapets roll och att få ledningens engagemang
 • Grunderna för ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Varför certifiera sitt ledningssystem för informationssäkerhet
 • Översikt över ISO 27001:2022 och dess fördelar för organisationen
 • ISO 27001:2022 koppling till andra ISO standarder
 • Vad kännetecknar en ISO 27001-revision
 • Riskbaserat arbetssätt
 • Informationssäkerhetsaspekter
 • Genomgång av ett urval säkerhetsåtgärdsområden – vad innebär området och vad avser standardförfattaren
 • Svar på och diskussion kring inkomna och uppkomna frågor

Målgrupp

Utbildningen är inriktad mot organisationer där man vill införa ett ledningssystem för informationssäkerhet och på sikt certifiera sig enligt ISO 27001:2022.

Alla inom verksamheten vilka bedömer sig kunna drabbas av informationssäkerhetsbegreppet eller ISO 27001 är välkomna. Vi tror att du som är företrädare för verksamhetens ledning alternativt informationssäkerhetsansvarig är extra intresserad.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vänligen observera att denna utbildning inte är certifieringsförberedande, vilket innebär att kursledaren inte kommer att diskutera vad som krävs för en specifik organisation inför en eventuell certifiering.

Antal platser

15

Kommunikationer

Tunnelbana Mariatorget, pendeltåg Södra station samt parkeringsgarage (Aimo park Rosenlundsgatan 50-54).

Sista anmälningsdag

Vi vill ha din anmälan senast den 12 september 2024.

Intresseanmälan

Om eventet är fullbokat går det bra att göra en intresseanmälan. Vid stort intresse anordnar vi ytterligare ett tillfälle.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.