Certifikat 17-502

Ledningssystem för kvalitet SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES NORDIC AB

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES NORDIC AB

Ledningssystem för kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015

Västra Götaland

Certifikatsnummer:
17-502

Innehavare:
SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES NORDIC AB

Certifiering:
Ledningssystem för kvalitet

Regelverk:
SS-EN ISO 9001:2015

Giltighetstid:
2024-09-14

Övrigt:
Certifikatet gäller för försäljning, installation och service av integrerade säkerhetslösningar inom områdena sluten kontanthantering, tillträdes- och passagekontroll, intrångs-, inbrotts- och brandskydd

Certifikatet giltigt på följande adresser:
Stora Åvägen 1 436 34 Askim Norgegatan 2 164 32 Kista

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES NORDIC AB
Box 9065
400 92 Göteborg

0102095100
Org.nummer: 556041-2362

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.