Certifikat 15-340

Miljöledningssystem Dafo Brand AB

Dafo Brand AB

Miljöledningssystem

SS-EN ISO 14001:2015

Stockholm

Certifikatsnummer:
15-340

Innehavare:
Dafo Brand AB

Certifiering:
Miljöledningssystem

Regelverk:
SS-EN ISO 14001:2015

Giltighetstid:
2024-09-14

Övrigt:
Certifikatet gäller för försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel, släcksystem, brandlarm och andra brandskyddsanläggningar samt utbildnings- och konsultverksamhet The certificate is valid for sales, design, manufacturing, installation and maintenance of fire and rescue equipment, fire suppression systems, fire alarms and other fire protection installations and related training and consultancy

Dafo Brand AB
Box 683
135 26 Tyresö

08-50640500
[email protected]
https://www.dafo.se
Org.nummer: 556079-0957

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.