Certifikat 9-95

Mekaniskt slutbleck Keep 1207a

JELD-WEN Sverige AB

JELD-WEN Sverige AB

Mekaniskt slutbleck

SSF 3522, utgåva 2

Jönköping

Certifikatsnummer:
9-95

Innehavare:
JELD-WEN Sverige AB

Produkt:
Mekaniskt slutbleck

Produktbeteckning:
Keep 1207a

Klass:
klass 3

Regelverk:
SSF 3522, utgåva 2

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-12-31

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 Huskvarna

+46 36 396 200
http://www.jeld-wen.biz
Org.nummer: 556043-2337

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.