Certifikat 8-568

Kortförbikopplare PROX-65

RCO Security AB

RCO Security AB

Kortförbikopplare

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certifikatsnummer:
8-568

Innehavare:
RCO Security AB

Produkt:
Kortförbikopplare

Produktbeteckning:
PROX-65

Klass:
Larmklass 4

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-12-31

RCO Security AB
Box 705
176 27 Järfälla

08-546 560 00
http://www.rco.se
Org.nummer: 556270-5573

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.