Certifikat 5-654

Lås för fönster/fönsterdörr BAB 290, BG 790

Beslagsgruppen i Kållered AB

Beslagsgruppen i Kållered AB

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Västra Götaland

Certifikatsnummer:
5-654

Innehavare:
Beslagsgruppen i Kållered AB

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
BAB 290, BG 790

Klass:
Klass B

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-12-31

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Beslagsgruppen i Kållered AB
Bangårdsvägen 27
428 36 Kållered

031-795 13 50
[email protected]
Org.nummer: 556543-2217

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.