Certifikat 22-621

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande ASL Rack Mount Voice Alarm System

SAC Nordic AB

SAC Nordic AB

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502, utgåva 1

Kronoberg

Certifikatsnummer:
22-621

Innehavare:
SAC Nordic AB

Produkt:
Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

Produktbeteckning:
ASL Rack Mount Voice Alarm System

Regelverk:
SBF 502, utgåva 1

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-02-12

SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

http://www.sacnordic.com
Org.nummer: 556440-9638

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.