Certifikat 21-554

Larmventil - förutlösning DV-5A Preaction Type A

Tyco Building Services Products Sweden AB

Tyco Building Services Products Sweden AB

Larmventil - förutlösning

SBF 60:4

Certifikatsnummer:
21-554

Innehavare:
Tyco Building Services Products Sweden AB

Produkt:
Larmventil - förutlösning

Produktbeteckning:
DV-5A Preaction Type A

Regelverk:
SBF 60:4

Certifieringsordning:
Motsvarar system nr 1 enligt Annex D "Certification and related activities" i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Giltighetstid:
2026-12-20

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Tyco Building Services Products Sweden AB
Box 145
363 03 Lammhult

0472-26 99 42
Org.nummer: 556494-4824

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.