Certifikat 21-298

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande FBT VAIE 6502, VAIE 6504, VAIE 6506, VAIE 5502

SAC Nordic AB

SAC Nordic AB

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502, utgåva 1

Kronoberg

Certifikatsnummer:
21-298

Innehavare:
SAC Nordic AB

Produkt:
Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

Produktbeteckning:
FBT VAIE 6502, VAIE 6504, VAIE 6506, VAIE 5502

Regelverk:
SBF 502, utgåva 1

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-12-21

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

http://www.sacnordic.com
Org.nummer: 556440-9638

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.