Certifikat 20-199

Kortförbikopplare NoKey Motor 523

RCO Security AB

RCO Security AB

Kortförbikopplare

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certifikatsnummer:
20-199

Innehavare:
RCO Security AB

Produkt:
Kortförbikopplare

Produktbeteckning:
NoKey Motor 523

Klass:
Larmklass 4

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-05-11

RCO Security AB
Box 705
176 27 Järfälla

08-546 560 00
http://www.rco.se
Org.nummer: 556270-5573

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.