Certifikat 20-102

Larmöverföringsutrustning DualCom Pro

CSL DualCom Ltd

CSL DualCom Ltd

Larmöverföringsutrustning

SBF 110:8

Certifikatsnummer:
20-102

Innehavare:
CSL DualCom Ltd

Produkt:
Larmöverföringsutrustning

Produktbeteckning:
DualCom Pro

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-06-29

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

CSL DualCom Ltd
Building 4, Croxley Park
Hatters Lane
WD18 8YF Watford
Storbritannien

01895474474
[email protected]
https://www.csl-group.com/uk/
Org.nummer: 3155883

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.