Certifikat 19-603

Centralapparat Moveo/Moveo XL

SystemHouse Solutions AB

SystemHouse Solutions AB

Centralapparat

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certifikatsnummer:
19-603

Innehavare:
SystemHouse Solutions AB

Produkt:
Centralapparat

Produktbeteckning:
Moveo/Moveo XL

Klass:
Larmklass 3

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-12-31

Övrigt:
Med följande tillbehör: Expansion Module S-Node G2, Expansion card EXT-8O G2, Expansion card EXT - 4I/4O G2, Expansion card EXT- 8I G2, keypad BCR-SD G2. Power supply Milleteknik NOVA 27 250-FLX, NOVA 27 150-FLX, NOVA 27 100-FLX, NOVA 27 50-FLX, NOVA 13 100-FLX, NOVA 27 100-XS2, NOVA 27 50-XS2, NOVA 27 30-XS2, NOVA 13 100-XS2, NOVA 13 50-XS2. Power supply Milleteknik: Mer information se SBSC refnr 20-117 (gäller med kretskort PRO2 V3 respektive PRO3) eller kontakta leverantören.

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

SystemHouse Solutions AB

Med spetskompetens, innovation och personligt engagemang levererar SystemHouse Solutions hållbara lösningar inom säkerhetssystem och smarta hus anpassade för kundens specifika behov. SystemHouse Solutions AB är ett helägt dotterbolag inom Bravida.

SystemHouse Solutions AB
Mikrofonvägen 28
12681 Stockholm

+46 10 303 99 70
http://www.systemhousesolutions.com/
Org.nummer: 559203-8904

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.