Certifikat 19-499

Mekaniskt slutbleck Assa 1487-11-12-13, LP 710,LP 712,LP 717,LP 718,LP 719

Abloy Oy

Abloy Oy

Mekaniskt slutbleck

SSF 3522, utgåva 2

Certifikatsnummer:
19-499

Innehavare:
Abloy Oy

Produkt:
Mekaniskt slutbleck

Produktbeteckning:
Assa 1487-11-12-13, LP 710,LP 712,LP 717,LP 718,LP 719

Klass:
Klass 3

Regelverk:
SSF 3522, utgåva 2

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-12-31

Övrigt:
SBSCs certifikat gäller angivet slutbleck med låshus betecknat ASSA Connect, ASSA EVO

Abloy Oy

Abloy Oy is part of ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Abloy Oy
P.O. Box 108
FIN-80101 Joensuu
Finland

+358 205992501
https://www.abloy.com
Org.nummer: 465.943

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.