Certifikat 19-458

Rörsystem G-press

Tyco Building Services Products Sweden AB

Tyco Building Services Products Sweden AB

Rörsystem

SBF 60:3

Certifikatsnummer:
19-458

Innehavare:
Tyco Building Services Products Sweden AB

Produkt:
Rörsystem

Produktbeteckning:
G-press

Regelverk:
SBF 60:3

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-06-20

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Tyco Building Services Products Sweden AB
Box 145
363 03 Lammhult

0472-26 99 42
Org.nummer: 556494-4824

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.