Certifikat 17-638

Lås för fönster/fönsterdörr Säkerhetshandtag HOPPE 93 S

HOPPE Nordic Countries Oy

HOPPE Nordic Countries Oy

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Certifikatsnummer:
17-638

Innehavare:
HOPPE Nordic Countries Oy

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
Säkerhetshandtag HOPPE 93 S

Klass:
Klass B

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-01-10

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula
Finland

+358925843424
[email protected]
http://www.hoppe.com
Org.nummer: 26932586

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.