Certifikat 17-4

Centralutrustning utan BFT BC600 compact panel BC600-1L

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH

Centralutrustning utan BFT

SBF 110:8

Certifikatsnummer:
17-4

Innehavare:
Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH

Produkt:
Centralutrustning utan BFT

Produktbeteckning:
BC600 compact panel BC600-1L

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-02-01

Övrigt:
Produkten uppfyller även SBF 110:7 - Försedd med Option SS-EN 54-2: Output type A 7.10.1, Output type B 7.10.2, Output type C 7.10.3 och 7.11.

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH
Wiegelestrasse 36
A-1231 WIEN
Österrike

Org.nummer: 125977K

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.