Certifikat 16-623

Lås för fönster/fönsterdörr HOPPE 350KL, HOPPE 350KL-1

HOPPE Nordic Countries Oy

HOPPE Nordic Countries Oy

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Certifikatsnummer:
16-623

Innehavare:
HOPPE Nordic Countries Oy

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
HOPPE 350KL, HOPPE 350KL-1

Klass:
Klass B

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-10-17

Övrigt:
Gäller montering enligt montageanvisning med envägsskruv och sprint med brytspår, samt med låscylinder enligt SSF 3522 lägst klass 3.

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula
Finland

+358925843424
[email protected]
http://www.hoppe.com
Org.nummer: 26932586

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.