Certifikat 16-363

Hänglås SS80, SS80C

Henry Squire & Sons Ltd

Henry Squire & Sons Ltd

Hänglås

SSF 014, utgåva 3

Certifikatsnummer:
16-363

Innehavare:
Henry Squire & Sons Ltd

Produkt:
Hänglås

Produktbeteckning:
SS80, SS80C

Klass:
Klass 4

Regelverk:
SSF 014, utgåva 3

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-08-24

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Henry Squire & Sons Ltd

Squire is a family brand with a great history which has been carried down through eight generations. We're proud of our craft and stand firmly behind our reputation for long-lasting toughness which is guaranteed.

Henry Squire & Sons Ltd
Hilton Cross Business Park
WV10 7QZ Featherstone, Wolverhampton
Storbritannien

http://www.squirelocks.co.uk
Org.nummer: 88907

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.