Certifikat 13-249

Centralutrustning utan BFT XC1001-A och XC1005-A

Siemens AB

Siemens AB

Centralutrustning utan BFT

SBF 110:8

Stockholm

Certifikatsnummer:
13-249

Innehavare:
Siemens AB

Produkt:
Centralutrustning utan BFT

Produktbeteckning:
XC1001-A och XC1005-A

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-05-31

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Org.nummer: 556003-2921

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.