Certifikat 22-66

Behörig ingenjör vattensprinkler Linus Karlsson

Linus Karlsson

Behörig ingenjör vattensprinkler

SBF 1018:5

Östergötland

Certifikatsnummer:
22-66

Innehavare:
Linus Karlsson

Certifiering:
Behörig ingenjör vattensprinkler

Klass:
Klass BIV-BDT (Boendesprinkler, Vattendimma, Trycksatt stigarledning)

Regelverk:
SBF 1018:5

Giltighetstid:
2027-04-29

Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm

08-602 30 00
http://www.bravida.se
Org.nummer: 556197-4188

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.