Certifikat 21-359

Behörig ingenjör brandlarm Kira Mavromatidis

Kira Mavromatidis

Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5

Stockholm

Certifikatsnummer:
21-359

Innehavare:
Kira Mavromatidis

Certifiering:
Behörig ingenjör brandlarm

Regelverk:
SBF 1007:5

Giltighetstid:
2026-10-13

Nordiska Brand Farestveit AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

08-730 06 70
besiktning@nordiskabrand.se
http://www.nordiskabrand.se
Org.nummer: 556672-5353

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.