Certifikat 7-610

Anläggarfirma Vattensprinkler Sprinklerbolaget Stockholm AB

Sprinklerbolaget Stockholm AB

Anläggarfirma Vattensprinkler

SBF 1020:5

Västmanland

Certifikatsnummer:
7-610

Innehavare:
Sprinklerbolaget Stockholm AB

Certifiering:
Anläggarfirma Vattensprinkler

Regelverk:
SBF 1020:5

Giltighetstid:
2027-12-31

Sprinklerbolaget Stockholm AB
Drottninggatan 14 A
733 30 Sala

http://www.sprinklerbolaget.se
Org.nummer: 556731-7234

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.