Certifikat 5-78

Anläggarfirma Vattensprinkler Bravida Sverige AB

Bravida Sverige AB

Anläggarfirma Vattensprinkler

SBF 1020:4

Stockholm

Certifikatsnummer:
5-78

Innehavare:
Bravida Sverige AB

Certifiering:
Anläggarfirma Vattensprinkler

Regelverk:
SBF 1020:4

Giltighetstid:
2022-12-31

Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm

http://www.bravida.se
Org.nummer: 556197-4188

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.