Certifikat 22-166

Anläggarfirma vattendimma högtryck Bravida Sverige AB

Bravida Sverige AB

Anläggarfirma vattendimma högtryck

SBF 2020:1

Stockholm

Certifikatsnummer:
22-166

Innehavare:
Bravida Sverige AB

Certifiering:
Anläggarfirma vattendimma högtryck

Regelverk:
SBF 2020:1

Giltighetstid:
2027-06-21

Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm

08-602 30 00
http://www.bravida.se
Org.nummer: 556197-4188

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.