Certifikat 10-546

Anläggarfirma Vattensprinkler Sprincom AB

Sprincom AB

Anläggarfirma Vattensprinkler

SBF 1020:4

Västernorrland

Certifikatsnummer:
10-546

Innehavare:
Sprincom AB

Certifiering:
Anläggarfirma Vattensprinkler

Regelverk:
SBF 1020:4

Giltighetstid:
2025-12-31

Sprincom AB
Bataljonsvägen 8
852 38 Sundsvall

060-12 20 08
[email protected]
http://www.sprincom.se
Org.nummer: 556815-4925

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.