Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Contact information

Address

Tyréns Sverige AB

Folkungagatan 44

118 86 Stockholm

Org.nummer: 556194-7986

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.