Certificate 6-160

Fire protection project designer Leif Pettersson

Leif Pettersson

Fire protection project designer

SBF 2004:1

Jönköping

Certificate number:
6-160

Certificate holder:
Leif Pettersson

Certification:
Fire protection project designer

Regulation:
SBF 2004:1

Period of validity:
2025-05-18

Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns Sverige AB
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm

010-452 2000
[email protected]
http://www.tyrens.se
Organization number: 556194-7986

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.