Certificate 17-377

Computer program for hydraulic calculations MagiCad 2021

Tyréns Sverige AB

Tyréns Sverige AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
17-377

Certificate holder:
Tyréns Sverige AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
MagiCad 2021

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2027-10-29

Additional:
Beräkningsansvarig: Ted Andersson. Tidigare varit intyga mot: MagiCad 2016.11

Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns Sverige AB
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm

010-452 2000
[email protected]
http://www.tyrens.se
Organization number: 556194-7986

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.