Certificate 22-126

Central equipment for voice alarm Novigo VANSYS 4.0 Core 400/1000

Siemens AB

Siemens AB

Central equipment for voice alarm

SBF 502, utgåva 1

Stockholm

Certificate number:
22-126

Certificate holder:
Siemens AB

Product:
Central equipment for voice alarm

Product designation:
Novigo VANSYS 4.0 Core 400/1000

Regulation:
SBF 502, utgåva 1

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2027-03-21

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.