Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Contact information

Address

Siemens AB

Box 4044

169 04 Solna

Org.nummer: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.