Certificate 15-492

Control and delay devices XC1003-A

Siemens AB

Siemens AB

Control and delay devices

SBF 500:3

Stockholm

Certificate number:
15-492

Certificate holder:
Siemens AB

Product:
Control and delay devices

Product designation:
XC1003-A

Regulation:
SBF 500:3

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2025-09-25

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.