Certificate 19-501

Certified engineer - Water sprinkler system Thomas Edlund

Thomas Edlund

Certified engineer - Water sprinkler system

SBF 1018:4

Stockholm

Certificate number:
19-501

Certificate holder:
Thomas Edlund

Certification:
Certified engineer - Water sprinkler system

Regulation:
SBF 1018:4

Period of validity:
2025-02-12

BTC, Brand Tekniskt Center AB

BTC Brandtekniskt Center AB utför opartiska besiktningar på alla typer av automatiska brandskyddsanläggningar som exempelvis brandlarm, utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar.

BTC, Brand Tekniskt Center AB
Ljungvägen 32
343 35 Älmhult

010-475 49 50
[email protected]
http://www.brandteknisktcenter.se
Organization number: 556585-8072

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.