BTC, Brand Tekniskt Center AB

BTC Brandtekniskt Center AB utför opartiska besiktningar på alla typer av automatiska brandskyddsanläggningar som exempelvis brandlarm, utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar.

Person certificates

Contact information

Address

BTC, Brand Tekniskt Center AB

Ljungvägen 32

343 35 Älmhult

Org.nummer: 556585-8072

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.