Certificate 4-68

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Siemens AB

Siemens AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Stockholm

Certificate number:
4-68

Certificate holder:
Siemens AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2024-12-31

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.