Certificate 18-508

Environmental management system Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås AB

Environmental management system

SS-EN ISO 14001:2015

Stockholm

Certificate number:
18-508

Certificate holder:
Axlås Solidlås AB

Certification:
Environmental management system

Regulation:
SS-EN ISO 14001:2015

Period of validity:
2027-02-13

Additional:
Certifikatet gäller för försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista

[email protected]
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.